Niet leuk, maar wel belangrijk. Duidelijke afspraken, voor een goede service en samenwerking hieronder op een rij.
Bij inname, koop of verkoop van kleding en/of andere artikelen ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 PeP oP ReTRo: de (handels)naam van de onderneming, gevestigd aan Nieuwstad 20 te Arnhem, in het handelsregister van de KvK onder nummer 68966873, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Jij als inbrengend persoon: de rechtspersoon, waarmee PeP oP ReTRo de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen PeP oP ReTRo en haar klant.
1.4 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de klant gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door PeP oP ReTRo zijn aanvaard.
1.5 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
1.6 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. AANBRENGEN VAN KLEDING
2.1 Alle dagen tijdens openingstijden, tussen 10.00 en 12.00 uur. Echter vragen wij bij drukte in de winkel de inbreng bij ons achter te laten, zodat wij deze kunnen beoordelen op een rustiger moment.
2.2 Wij nemen kleding in van de A-merken/ hoog segment en designers. Maar ook unieke items uit het middensegment en vintage/retro items die in goede staat verkerende kleding en passend binnen ons assortiment, vanaf de jaren ’30 tot nu. Voor mannen en vrouwen.
2.3 Wij nemen geen kinderkleding in.
2.4 De aangeboden kleding moet compleet en intact zijn. Geen gaatjes, pluisjes, vlekjes, geurtjes, alle knopen aanwezig, goedwerkende ritssluitingen etc.
2.5 Aangeboden kleding moet recent gewassen (eventueel gestoomd) en gestreken zijn.
2.6 Ontdekken wij na de inname van kleding mot of vergelijkbare ongewenste zaken dan zijn wij gerechtigd alle door jou aangeleverde kleding onmiddellijk uit de winkel te verwijderen. 2.7 Mocht er na inbreng blijken dat artikelen toch niet aan onze voorwaarden voldoen, zijn wij gerechtigd deze uit de verkoop te halen.
2.8 data inname:
– voorjaar- en zomerkleding vanaf 1 maart.
– herfst- en winterkleding vanaf 1 september.
2.9 Na je inbreng ontvang je een e-mail met een klantnummer plus een wachtwoord waarmee je via onze website online de verkoop van je kleding kunt volgen.
2.10 Na elke inbreng krijg je een bevestigingsmail met de ingenomen items met de winkelverkoopprijs en het klantdeel hierin vermeld. Niet ingenomen items staan hier niet in vermeld en kunnen o.v.v. het klantnummer worden opgehaald.

3. PRIJSBEPALING
3.1 Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop (consignatie) van je dames- en herenkleding, schoenen en accessoires.
3.2 Het klantdeel is 40%.
3.4 PeP oP ReTRo bepaalt, eventueel in overleg met jou, de verkoopprijs van ieder item afzonderlijk en bevestigt deze aan haar klant per e-mail.
3.3 Ben je het niet eens met de prijzen? Laat het dan uiterlijk binnen 2 dagen na het versturen van de bevestigingsmail telefonisch of per mail aan ons weten. Indien je een naar onze mening te hoge prijs voor je kleding of artikel wenst, behouden wij ons het recht voor deze te weigeren.
3.4 Inbreng mag 3 maanden in de winkel hangen, eventueel met een verlenging van nog eens 3 maanden, PeP oP ReTRo bepaalt of deze verlenging rendabel is.
3.5 Sale: 2 x per jaar houdt PeP oP ReTRo sale; wintersale en zomersale. Bij sale worden items met een maximale korting van 50% aangeboden.
3.6 Over de bepaling van de voorwaarden en percentages kan niet worden gecorrespondeerd.

4. VERKOOP
4.1 Gekochte items kunnen binnen 7 dagen, met aangehecht prijskaartje én op vertoon van de originele kassabon, geruild worden binnen de ruiltermijn.
4.2 Nadat het artikel is verkocht, heb je recht op 40% van de verkoopprijs. Dit bedrag zal worden bijgeschreven op het saldo na het verstrijken van de ruiltermijn.
4.3 Je tegoed is op 2 manieren incasseerbaar.
4.3.1 Onze voorkeur gaat uit naar saldobetaling via de bank. De betaling wordt binnen maximaal de eerstvolgende werkdag overgeschreven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van je bankgegevens.
4.3.2 Contant in de winkel; PeP oP ReTRo heeft het liefst zo min mogelijk contanten in de winkel. Wil je je tegoed ophalen, bel dan het liefst minimaal 1 werkdag van tevoren naar de winkel, zodat wij het saldo voor je klaar kunnen leggen. Verrekenen met een aankoop kan uiteraard altijd.

5. RETOUREN
5.1 De retourdatum is 3 maanden na inbreng, dit staat vermeld op je inbrenglijst, tenzij wij een verlenging van nog eens 3 maanden voor bepaalde items rendabel achten. Hierover ontvang van tevoren per e-mail een bericht.
5.2 Kom je je items weer ophalen dan is het handig als wij dat van tevoren weten en je spullen voor je klaar kunnen zetten.
5.3 Je dient dan je items binnen 1 maand na het vervallen van de retourdatum weer op te halen. Wij zullen ter herinnering nogmaals een e-mail sturen, reageer je daar binnen 1 maand niet op, dan zijn wij wegens ruimtegebruik genoodzaakt de items te schenken aan bijvoorbeeld de Kledingbank te Arnhem.

6. KLEDINGBANK
6.1 Je hebt de keuze niet verkochte/ ingenomen kleding te doneren aan een (wisselend) goed doel. Dit vragen we je bij het aanmaken van je klantnummer.
6.2 PeP oP ReTRo schenkt donaties en niet op tijd opgehaalde items aan bijvoorbeeld De Kledingbank te Arnhem.

7. VERANTWOORDING
7.1 Wij besteden de grootste zorg aan presentatie, verkoop en veiligheid van je ingebrachte artikelen. Jouw inbreng echter, is geheel op eigen risico. Zoekgeraakte, gestolen of beschadigde artikelen kunnen door ons niet vergoed worden.
7.2 Ingebrachte artikelen kunnen niet verzekerd worden tegen diefstal, brand- en waterschade in navolging op de Nederlandse wet m.b.t. in-consignatie goederen.

8. BEVEILIGING
8.1 Onze winkel, daarmee ook jouw goederen, is extra beveiligd met professionele dag- en nachtcamera’s.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van PeP oP ReTRo, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.