Niet leuk, maar wel belangrijk. Duidelijke afspraken, voor een goede service en samenwerking hieronder op een rij.
Bij inname, koop of verkoop van kleding en/of andere artikelen ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 PeP oP ReTRo: de (handels)naam van de onderneming, gevestigd aan Nieuwstad 20 te Arnhem, in het handelsregister van de KvK onder nummer 68966873, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Jij als inbrengend persoon: de rechtspersoon, waarmee PeP oP ReTRo de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen PeP oP ReTRo en haar klant.
1.4 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de klant gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door PeP oP ReTRo zijn aanvaard.
1.5 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
1.6 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. INBRENGEN VAN KLEDING
2.1 Alleen op afspraak en maximaal 12 items per keer.
2.2 Wij nemen kleding in van de A-merken/ hoog segment en designers. Maar ook unieke items uit het middensegment en vintage/retro items die in goede staat verkerende kleding en passend binnen ons assortiment, vanaf de jaren ’30 tot nu. Voor mannen en vrouwen.
2.3 Wij nemen geen kinderkleding in.
2.4 De aangeboden kleding moet compleet en intact zijn. Geen gaatjes, pluisjes, vlekjes, geurtjes, alle knopen aanwezig, goedwerkende ritssluitingen etc.
2.5 Aangeboden kleding moet recent gewassen (eventueel gestoomd) en gestreken zijn.
2.6 Ontdekken wij na de inname van kleding mot of vergelijkbare ongewenste zaken dan zijn wij gerechtigd alle door jou aangeleverde kleding onmiddellijk uit de winkel te verwijderen. 2.7 Mocht er na inbreng blijken dat artikelen toch niet aan onze voorwaarden voldoen, zijn wij gerechtigd deze uit de verkoop te halen.
2.8 data inname:
– voorjaar- en zomerkleding vanaf 1 maart.
– herfst- en winterkleding vanaf 1 september.
2.9 Na je inbreng ontvang je van ons een mail met foto’s en verkoopprijzen van jouw ingebrachte items, pas nadat jij een akkoord geeft over de verkoopprijs gaat het item de verkoop in.
2.10 Iedere 2e week van de maand maken wij balans op van de verkochte items, via de mail stellen we jou op de hoogte wat er die maand is verkocht en wat jouw opbrengst is.

3. PRIJSBEPALING
3.1 Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop (consignatie) van je dames- en herenkleding, schoenen en accessoires.
3.2 Het klantdeel is 40%.
3.3 PeP oP ReTRo bepaalt de verkoopprijs van ieder item afzonderlijk, dit in overleg met jou! Via de mail ontvang je een overzicht met verkoopprijzen van jouw ingebrachte items en gaan zij de verkoop in zodra wij een akkoord hebben ontvangen.
3.4 Ben je het niet eens met de prijzen? Laat het dan uiterlijk binnen 2 dagen na het versturen van de bevestigingsmail telefonisch of per mail aan ons weten. Indien je een naar onze mening te hoge prijs voor je kleding of artikel wenst, behouden wij ons het recht voor deze te weigeren.
3.5 Inbreng mag 3 maanden in de winkel hangen, eventueel met een verlenging van nog eens 3 maanden, PeP oP ReTRo bepaalt of deze verlenging rendabel is.
3.6 Over de bepaling van de voorwaarden en percentages kan niet worden gecorrespondeerd.

4. VERKOOP
4.1 Gekochte items kunnen binnen 7 dagen, met aangehecht prijskaartje én op vertoon van de originele kassabon, geruild worden binnen de ruiltermijn.
4.2 Nadat het artikel is verkocht, heb je recht op 40% van de verkoopprijs. Dit bedrag zal worden bijgeschreven op het saldo na het verstrijken van de ruiltermijn.
4.3 Je tegoed is op 2 manieren incasseerbaar.
4.3.1 Onze voorkeur gaat uit naar saldobetaling via de bank. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van je bankgegevens.
4.3.2 Contant in de winkel; PeP oP ReTRo heeft het liefst zo min mogelijk contanten in de winkel. Wil je je tegoed ophalen, bel/app/mail dan het liefst minimaal 1 werkdag van tevoren naar de winkel, zodat wij het saldo voor je klaar kunnen leggen. Verrekenen met een aankoop kan uiteraard altijd.

5. RETOUREN
5.1 De retourdatum is doorgaans 3 maanden na inbreng, tenzij wij een verlenging van nog eens 3 maanden voor bepaalde items rendabel achten. Je ontvangt van ons tijdig bericht om je niet verkochte items weer op te halen.
5.2 Kom je je items weer ophalen dan is het handig als wij dat van tevoren weten en je spullen voor je klaar kunnen zetten.

6. KLEDINGBANK
6.1 Je hebt de keuze niet verkochte/ ingenomen kleding te doneren aan een goed doel.
6.2 PeP oP ReTRo schenkt donaties en niet op tijd opgehaalde items aan De Kledingbank te Arnhem.

7. VERANTWOORDING
7.1 Wij besteden de grootste zorg aan presentatie, verkoop en veiligheid van je ingebrachte artikelen. Jouw inbreng echter, is geheel op eigen risico. Zoekgeraakte, gestolen of beschadigde artikelen kunnen door ons niet vergoed worden.
7.2 Ingebrachte artikelen kunnen niet verzekerd worden tegen diefstal, brand- en waterschade in navolging op de Nederlandse wet m.b.t. in-consignatie goederen.

8. BEVEILIGING
8.1 Onze winkel, daarmee ook jouw goederen, is extra beveiligd met professionele dag- en nachtcamera’s.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van PeP oP ReTRo, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.